Montaż elektroniczny podstawą rozwoju gospodarki

Począwszy od drugiej połowy XX w. firmy produkujące płytki elektroniczne zaczęły szybko się rozwijać wprowadzając nowe technologie. Na rynek zgodnie z nowymi projektami weszły różnego rodzaju płytki elektroniczne od jednostronnych i dwustronnych po wielostronne.


Montaż elektroniczny stał się powszechny i stosowany w przeróżnych gałęziach przemysłu. Zastosowanie ma w elektronice, elektryczności, medycynie, górnictwie i innych skomputeryzowanych dziedzinach, czyli praktycznie wszędzie. Prototypy różnego rodzaju płytek i nowych technologii ich produkcji sprawiły, iż gospodarka zaczęła szybciej się rozwijać, a środowisko człowieka stało się bardziej bezpieczne.

Duży wpływ na miniaturyzację sprzętów ma zastosowanie płytek wielostronnie drukowanych. Oczywiście nie bez znaczenia jest zastosowanie w nich odpowiednich izolatorów. Tak żeby nadrukowane obwody nie zwierały się. Bądź dwustronnych, na których obie strony są drukowane. Stosuje się różnej wielkości płytki w zależności od zapotrzebowania przemysłu. Drukuje się na różnych materiałach sztywnych i miękkich, ale zawsze uważając na doskonałą jakość produktu końcowego.

W ten sposób wykorzystując najnowsze automaty do druku i wdrażając nowe technologie, w tym także druk bezołowiowy, poprawiamy jakość wyprodukowanych elementów, a co za tym idzie wyższą jakość produktu wprowadzonego na rynek. W ten sposób montaż elektroniczny stał się podstawą rozwoju gospodarki nie tylko naszego kraju.